Blogs

Publieke omroep mist transparantie (Opinie Dagblad Trouw 1 maart 2016)

De Eerste Kamer spreekt op 1 maart a.s. opnieuw over het wetsvoorstel tot wijziging van de Mediawet, waarin een meer centrale aansturing van het programmabeleid door de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) wordt geregeld. Ook wordt daarin de rol van amusement beperkt ten gunste   van informatie, cultuur en educatie. Bij de eerdere schriftelijke behandeling en een daarop volgende mondelinge behandeling is gebleken dat de Eerste Kamer zich vooral bezorgd maakt over het benoemingenbeleid van staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Publiek Media-akkoord: bellen blazen

koos-kalkman.jpg

De publieke omroepen – omroepverenigingen, NOS en NTR – hebben een akkoord gesloten genaamd Publiek Media-Akkoord 2016-2020. Wat dat precies inhoudt wordt ook na herlezing niet helemaal duidelijk. Zo staat er dat de omroepen het kloppend hart zijn van de publieke omroep, dat de omroepen grootleveranciers zijn van het programma-aanbod en dat zij een breed gevarieerd en pluriform programma-aanbod brengen. En als klap op de vuurpijl: de omroepen geven mensen en organisaties toegang tot het publieke domein in de media.

Kerntaken Publieke Omroepen dupe van bezuinigingsopgave

Binnen vier jaar moet de publieke omroep het met 24% minder geld doen. Als de regering het omroepbeleid verder op zijn beloop laat en Hilversum wel een korting, maar geen visie oplegt zullen de omroepbestuurders vooral de kaasschaaf hanteren. Dit zal de kwaliteit van de programmering sterk aantasten, met name op het gebied van de kerntaken nieuws en achtergrond en kunst en cultuur. Den Haag zal moeten ingrijpen om de bezuinigingen op de publieke omroep in goede banen te leiden.

Pagina's

Koos Kalkman

Mr Koos Kalkman is directeur van MultiMediaRaad B.V.. Hij was van 1982-1987 achtereenvolgens adjunct-secretaris en secretaris van de Omroepraad. Van 1988 tot 1995 was hij algemeen secretaris van de Mediaraad. In 1996 richtte hij MultiMediaRaad op, een bedrijf dat adviseert over vraagstukken op het gebied van media-, telecommunicatie- en auteursrecht. Daarnaast is hij directeur van VillaMusicRights, een website in het Engels, Spaans en Nederlands waar componisten hun eigen rechten beheren en rechtstreeks in contact kunnen treden met de afnemers van hun muziek.

Nico Haasbroek

Nico Haasbroek was ondermeer buitenlandcorrespondent, oprichter en hoofdredacteur van RTV Rijnmond en hoofdredacteur van het NOS Journaal. Eerder verschenen zijn boeken KLM-Affaires en De Journaaljaren. Haasbroek doceerde een aantal jaren aan Universiteit van Amsterdam en is momenteel actief binnen de VVOJ, de werkgroep Andere Publieke Omroep en als gespreksleider van het Mediadiner. Daarnaast reist hij voor Fanack, de online kroniek voor de MENA-landen de wereld rond, altijd op zoek naar een nieuw verhaal. www.nicohaasbroek.nl

A.C.A. Dake

Antonie C.A. Dake (1928) is journalist, uitgever en hoofdredacteur van Fanack.com en directeur van IDIT BV. In de jaren '60 werkte hij als correspondent in Moskou en Bonn, en later voor de Regionale Dagblad Pers in Den Haag en voor de NOS in Hilversum.
Voor zijn werk als oprichter en directeur van DeltaKabel Telecom B.V ontving hij de Kabel Award (1994) en de All Time Cable Award (1999). Ook is hij onderscheiden als Officier in de Orde van Oranje Nassau (1985) en Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw (1995).
Naast zijn huidige werkzaamheden, zet Antonie Dake zich actief in voor de werkgroep Andere Publieke Omroep.