U bent hier

Home » Blogs » blog van Nico Haasbroek

Maak van achtergrondjournalistiek een speerpunt

Achtergrondjournalistiek in Nederland zit in de lift. Dat blijkt uit van alles en nog wat: De bewuste keuze van omroepbaas Henk Hagoort voor dit type journalistiek;  het succes van de beroepsvereniging van onderzoeksjournalisten, de VVOJ; de kwaliteit van programma’s zoals de documentairereeks over de verbouwing van het Rijks Museum, KRO’s Reporter over de praktijken bij Ryanair; VPRO’s Tegenlicht; de opkomst van datajournalistiek, zoals  het nieuwe internationale onderzoeksproject over de belastingparadijzen (waarbij dagblad Trouw betrokken is),  het kersverse nieuws-initiatief van Rob Wijnberg, De Correspondent en de opkomst van een nieuwe generatie journalisten die actief onderzoeksjournalistiek bedrijft.

Het Nederlandse klimaat is voor het bedrijven van achtergrondjournalistiek opvallend gunstig. De factoren die dat klimaat bepalen, zijn ondermeer: de vrijheid van meningsuiting die hier heerst, de uitgebreide online infrastructuur; het goede onderwijsniveau en een medialandschap met een publieke omroep, een aantal kwaliteits- kranten en opiniebladen.

Alle reden voor de politiek, NPO en andere media om de diepgravende en kritische journalistiek tot een speerpunt van het beleid te verheffen.

Ik begin in Den Haag.

Het bevorderen van kritische journalistiek is bij uitstek een onderwerp waarvoor de PvdA en de VVD gezien hun partijprogramma’s op de bres zouden moeten springen. Hier volgen mijn eerste suggesties :

1. Denk na over stimulerende maatregelen (zoalsv rijheid op internet en verbetering positie van freelancers / zzp-ers) die door de overheid genomen kunnen worden.

2. De Wet Openbaar Bestuur (Wob) Stem in met het wetsvoorstel van Groen Links, neerkomend op het snel en gratis toegankelijk maken van zoveel mogelijk overheidsinformatie.

3. Schaf de fondsen die achtergrondjournalistiek mede-financieren af en doneer gul aan crowdfunding ten behoeve van documentaires en researchjournalistiek.

4. Laat researchjournalisten parlementaire enquetes houden in plaats van parlementariërs, die vaak een oordeel over zichzelf moeten uitspreken.

6. Bescherm de klokkenluiderseerder dan ze te bestrijden en aan het lijntje te houden.

 

Vervolgens  Hilversum.

Als Hagoort zegt dat aan goede informatie bij de NPO een hogere prioriteit moet worden gegeven, dan mag dat geen loze kreet blijven, maar moet dat tot uiting komen in:

• hogere budgetten voor documentairemakers en researchjournalisten

• het ontwikkelen tot Nederland 2 als de enige echte achtergrondzender met 12 maanden lang, 24 uur per dag, horizontaal geprogrammeerde informatieve programma’s met de grootste onthullingen op de beste tijdstippen

• een centrale redactie waar het beleid wordt gestimuleerd, afgestemd en gecoördineerd (met behoud van optimale vrijheid voor de afzonderlijke redacties om in kleine teams te doen waar men goed in is)

• het bevorderen van wat Frank Wiering ‘gevaarlijk denken’ noemt.

• vergroten van de inspraak van de programmamakers

• samenwerking met universiteiten

• convergentie van de media

 

Niets hoeft u te weerhouden om met deze aanbevelingen  aan de slag te gaan.

Nico Haasbroek