APO wil de publieke omroep terugbrengen tot zijn kerntaak

Oud-omroepjournalist en ondernemer Antonie Dake maakt zich sinds enige tijd grote zorgen over de toekomst van de publieke omroep in Nederland. Daarom introduceerde hij in 2004 een burgerinitiatief: de werkgroep Naar een Andere Publieke Omroep (APO). Doel is de publieke omroep terug te brengen tot zijn kerntaak: het bieden van hoogwaardige informatie, educatie en cultuur.

Wat doet APO?

Om haar doel te bereiken, ontplooit de werkgroep APO diverse activiteiten:

  • Onderzoek: de werkgroep APO heeft sinds 2004 verschillende rapporten gepubliceerd. In deze rapporten, stevig onderbouwd door financieel specialisten, toont de werkgroep aan dat de publieke omroep wel degelijk op een fundamenteel andere manier kan worden ingericht.
  • Beïnvloeden van de publieke opinie: de werkgroep APO laat niet na zich te mengen in het publieke debat over de omroep. Met enige regelmaat publiceert de werkgroep op de opiniepagina’s van landelijke dagbladen. Maar ook in de Hilversumse vakpers laat de werkgroep van zich horen.
  • Lobby: door middel van gesprekken met beleidsmakers – ambtenaren, Kamerleden, leden van het kabinet – probeert de werkgroep APO ‘Den Haag’ van haar plannen te overtuigen.

Wat wil APO?

APO wil dat er een brede discussie op gang komt over de publieke omroep. Eigenlijk is er sinds de invoering van de STER in de jaren zestig geen serieuze open, politieke gedachtenwisseling meer geweest over de vraag wat wij in ons land eigenlijk met een publieke omroep willen en waaróm wij het willen. Die discussie wordt noch in Hilversum noch in Den Haag gevoerd.

Er is alle aanleiding die discussie wel te voeren. Het huidige, grootschalige aanbod van commerciële omroepprogramma’s heeft de positie van de publieke omroep danig veranderd. Ook door digitale technologie veranderen het aanbod, de productie en de distributie van media. Mensen gebruiken de media bovendien anders dan vroeger. De politiek moet een antwoord bieden op die veranderingen en de publieke omroep moet klaar zijn voor uitdagingen van de 21e eeuw.

In de visie van de werkgroep APO is de publieke omroep afgedreven van zijn kerntaak: het bieden van hoogwaardige informatie, educatie en cultuur. Op dit moment laat ‘Hilversum’ zich te veel leiden door marktaandelen en kijkcijfers. Omroepen gaan geforceerd de concurrentie aan met commerciële omroepen, bijvoorbeeld met duur, pretentieloos amusement en live-sport. Nederland 1 onderscheidt zich nauwelijks van een commerciële zender, Nederland 3 rooit het alleen dankzij het voetbal. Kunst, cultuur en documentaires zijn in de uitzendschema’s verdreven naar de randen van de nacht.

In haar plannen stelt de werkgroep APO voor het omroepbestel reclamevrij te maken, het aantal tv-zenders terug te brengen tot twee en het aantal radiozenders te reduceren tot drie. Internet wordt, naast radio en televisie, de derde pijler van de publieke omroep. De centrale aansturing van de publieke omroep wordt versterkt en sport wordt behandeld als nieuws en niet meer als amusement; er wordt dus niet meer geïnvesteerd in voetbalrechten.

Spotje

Werkgroep APO

In de werkgroep Andere Publieke Omroep (APO) heeft een aantal deskundigen op het gebied van media zich verenigd. Sinds 2004 denkt de werkgroep na over een model waarin de publieke omroep in Nederland beter tot zijn recht komt. Kern van dit model is dat de publieke omroep reclamevrij wordt. De werkgroep bestaat uit:

Antonie Dake
Ondernemer en journalist
Ad 's-Gravesande
oud-programmadirecteur AVRO
Nico Haasbroek
oud-hoofdredacteur NOS-Journaal
Koos Kalkman
directeur MultiMediaRaad
Ivo Wildenberg

directeur Bridgecraft